Empty Use: setheader(no|eng,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Journalwiki er flyttet

Journalwiki er flyttet til UiOs egne systemer. Den mest stabile inngangsporten er gjennom den nasjonale portalen
http://elæringhelse.no
og videre derfra gjennom Fagoversikt og Propedeutikk.

 

I øyeblikket er den direkte lenken
http://meddev.uio.no/journalwiki